Ολοκλήρωση διατροπικών συνδέσεων στην περιοχή Αδριατικής - Ιονίου