Μήνας Δίκυκλα/ Τρίκυκλα Ελαφρά Οχήματα Φορτηγά/ Λεωφορεία (Αξ. < 4) Οχήματα (Αξ. >= 4)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 164 109,357 6,096 14,652
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 294 102,790 6,601 15,963
ΜΑΡΤΙΟΣ 0 0 0 0
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0 0 0 0
ΜΑΙΟΣ 0 0 0 0
ΙΟΥΝΙΟΣ 0 0 0 0
ΙΟΥΛΙΟΣ 0 0 0 0
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0 0 0 0
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0 0 0 0
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0