Μήνας Δίκυκλα/ Τρίκυκλα Ελαφρά Οχήματα Φορτηγά/ Λεωφορεία (Αξ. < 4) Οχήματα (Αξ. >= 4)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 164 109,357 6,096 14,652
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 294 102,790 6,601 15,963
ΜΑΡΤΙΟΣ 205 68,548 5,624 15,627
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 42 23,571 4,161 10,494
ΜΑΙΟΣ 563 73,367 5,454 13,817
ΙΟΥΝΙΟΣ 1,558 138,112 6,531 16,145
ΙΟΥΛΙΟΣ 0 0 0 0
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0 0 0 0
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0 0 0 0
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0