Μήνας ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΧ Λ/Φ Δ/Κ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 66,043 10,393 16,577 347 139
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 53,839 10,935 12,409 359 159
ΜΑΡΤΙΟΣ 32,551 10,092 6,987 189 151
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 9,021 7,359 787 19 23
ΜΑΙΟΣ 21,430 9,549 4,445 61 147
ΙΟΥΝΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΙΟΥΛΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0 0 0 0 0
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0