Μήνας ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΧ Λ/Φ Δ/Κ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 23,643 11,037 5,397 55 49
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 22,050 10,527 5,150 66 53
ΜΑΡΤΙΟΣ 27,770 12,844 6,607 61 70
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΜΑΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΙΟΥΝΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΙΟΥΛΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0 0 0 0 0
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0