Μήνας ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΧ Λ/Φ Δ/Κ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 66,043 10,393 16,577 347 139
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΜΑΡΤΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΜΑΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΙΟΥΝΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΙΟΥΛΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0 0 0 0 0
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0