Μήνας ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΧ Λ/Φ Δ/Κ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 66,043 10,393 16,577 347 139
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 53,839 10,935 12,409 359 159
ΜΑΡΤΙΟΣ 32,551 10,092 6,987 189 151
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 9,021 7,359 787 19 23
ΜΑΙΟΣ 21,430 9,549 4,445 61 147
ΙΟΥΝΙΟΣ 49,978 11,869 12,605 207 598
ΙΟΥΛΙΟΣ 94,507 12,977 24,729 363 1,082
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 122,356 10,734 36,809 288 1,306
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 64,611 12,058 18,037 241 763
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0