Μήνας ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΧ Λ/Φ Δ/Κ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 52,030 9,328 13,093 339 142
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 53,302 10,808 13,107 357 146
ΜΑΡΤΙΟΣ 32,154 10,399 6,933 190 123
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 8,543 6,831 786 20 26
ΜΑΙΟΣ 19,847 9,159 3,865 69 146
ΙΟΥΝΙΟΣ 44,036 11,044 11,235 202 545
ΙΟΥΛΙΟΣ 118,683 12,506 33,920 367 1,117
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 128,203 10,664 39,207 285 1,460
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 62,626 10,964 17,220 269 829
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0