Μήνας ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΧ Λ/Φ Δ/Κ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 21,669 9,288 5,270 64 54
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 22,999 10,087 6,028 70 62
ΜΑΡΤΙΟΣ 28,898 13,021 7,435 81 60
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΜΑΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΙΟΥΝΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΙΟΥΛΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0 0 0 0 0
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0